Instrumentarium

Chirurgické instrumentárium:

Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Chirurgick%C3%A9_instrument%C3%A1rium

Chirurgické nástroje (instrumenty) jsou nezbytným pomocníkem při práci chirurga, ať už při operaci či jiném menším výkonu. Nástroje jsou ale využívány i v široké škále nechirurgických lékařských profesí. Jejich základní znalost je tedy pro všechny lékaře nezbytná.

Paleta chirurgických nástrojů je velmi široká. Jejich využití se liší podle jednotlivých chirurgických odvětví, která si přizpůsobila a vynalezla nástroje vyhovující jejich potřebě.

Chirurgické nástroje jsou nejčastěji vyráběny z tzv. chirurgické oceli, slitiny kovů, která je pevná, žáruvzdorná a nekorodující. Povrchová úprava je nejčastěji pochromování, části některých nástrojů mohou být pozlaceny. Spolu s trendem nástrojů na jedno použití se stále častěji setkáváme s instrumenty vyrobenými z umělých hmot.

Skalpely a nože:

Skalpel

Jeden z nejzákladnějších chirurgických nástrojů je skalpel. Je to velmi ostrý, jednobřitý nůž s krátkou a plochou čepelí. Tvarů a velikostí čepelí je celá řada, volba záleží na zvyklostech operatéra a na prováděném zákroku, nejčastěji se používá jednoduchá bříškatá a hrotnatá čepel. Také tvar a délka rukojeti se liší podle potřeby. Dnes nejpoužívanější variantou je samostatná rukojeť se zámkem, do kterého lze zasadit čepelku na jedno použití. Tím odpadá nutnost broušení skalpelu a možnost rychlé změny tvaru břitu.

Skalpely se používají k tzv. ostré preparaci, obvykle při protínání tužších útvarů (kůže, sliznice úst,...), incizi, excizi, kontracizi, atd. Hrot skalpelu lze využít k nabodávání útvarů (otevírání abscesů, cyst,...).

Při práci se skalpelem je vždy nutno dbát zvýšené opatrnosti, ostrá část nástroje může snadno poranit operatéra, asistenta nebo i pacienta!

Ostatní chirurgické nože

Další vyjmenované nástroje se nepoužívají tak často. Patří sem např.:

- amputační nůž – silný, dvoubřitý, užívaný při protínání měkkých tkání při amputaci končetiny
- transplantační nůž, dermatom – stavbou připomíná škrabku na brambory, užívaný ke snášení tenkých vrstev kůže

 

Pinzety:

Pinzety, česky rozštěpce, jsou nástroje, skládající se ze dvou branží, větví, které jsou na koncích pevně spojené, pracovní konce jsou volné. Pružnost branží způsobuje jejich samovolné rozevírání.

Pinzety jsou základním nástrojem k uchopování. Používá se k přidržování kůže, vrstev sliznic, cév, nervů, šlach. Lze je použít k bezpečnému protínání struktur. Jsou nezbytným pomocníkem při chirurgickém šití.

Pinzety se dělí podle tvaru, délky branží a podle úpravy jejich pracovních konců:

anatomická pinzeta – branže jsou jemně vroubkované, slouží k šetrnému uchopení jemných struktur
chirurgická pinzeta – branže mají tři zoubky, slouží k uchopení hrubších tuhých struktur, jako kůže, sliznice, fascie
oční pinzeta – krátká se špičatými branžemi, k úchopu velmi jemných struktur oka
cévní pinzeta – podobná anatomické, branže ale mají podélnou drážku
zalomená pinzeta – její branže jsou na konci zahnuté, využívá se např. v zubním lékařství

 

Nůžky:

Nůžky se skládají ze dvou branží, které jsou spojeny kloubem. Nůžek je velká řada. Liší se podle tvaru a velikosti branží a jejich zakončení.

Nůžky lze použít k rozstřihávání tkání, obvazů atd. Rozevíráním jejich branží lze tupě disekovat tkáně, čímž klesá riziko narušení pevnějších struktur (cévy, nervy,...).

Základní typy nůžek:

rovné nůžky – nejzákladnější typ, rovné, s jednou ostrou druhou tupou branží
obvazové nůžky – silné, zalomené branže s tupými konci, používají se při prostříhávání obvazů
cévní, slangově hokejky – jemné, zalomené branže, ostré špičky, používají se k prostříhávání cévní stěny
oční nůžky – jemné, s prohnutými branžemi a ostrými špičkami, používané v očním lékařství
disekční nůžky – různě zahnuté, tupé konce, používané k disekci tkání

 

Peány a jehelce:

Peány

Peány jsou vlastně drobné klíšťky, které mají na vnitřní straně úchopové části samozavírací mechanismus, který umožňuje peán zacvaknout a držet sevřený, aniž by ho bylo nutné držet. Následné rozevření branží lze s trochou cviku provést jednou rukou.

Peány se používají k přidržování nejrůznějších struktur, při preparaci tkání, přidržování šicího materiálu, svírání cév atd.

Peány lze dělit podle několika kriterií: velikosti, tvaru pracovní části a úpravy branží.

- velikost: mosquito – nejmenší, krátký, střední a velký
- tvar prac. části: rovný, Kelly – ohnutý o 45°, zahnutý – 90°
- úprava zakončení: Kocher – úprava hrotů jako u chirurgické pinzety, cévní – podélná rýha pro jemné držení cév

 

Jehelce

Stavbou jsou podobné peánům. Mají ale pevnější stisk a masivnější branže s hlubší podélnou rýhou pro lepší udržení jehly. Moderní jehelce bývají vybaveny tzv. autofix zámkem, neboli Mathieu, který umožňuje sevřením dlaně branže zafixovat i uvolnit, což je při šití velmi praktické.

Používají se k vedení jehly při šití.

Mezi základní typy jehelců patří:

  • peánový jehelec (Hegarův) – svou stavbou a velikostí se podobá běžnému peánu
  • zalomený (Bozemanův) – delší, dvakrát lomený jehelec, umožňuje pohodlné šití v hůře přístupných oblastech (např. retroperitoneum)
  • Burianův jehelec – jemný, bez zámku, používaný při drobných suturách v plastické chirurgii
  • hrudní jehelec – jedna branže je prodloužená pro snadnější šití hluboko v hrudníku

 

Sestava chirurgická malá - Weldon Instrument:

 

Značení nástrojů na jedno použití:    

 

Zdroj: Wikipedie - //www.wikiskripta.eu/w/Chirurgické_instrumentárium


Menu

Nejprodávanější