AMPri - rukavice

RUKAVICE LÉKAŘSKÉ (ZDRAVOTNICKÉ): 


AMPri®             

 

TOP GLOVE®     


 

Vyšetřovací a operační rukavice patří mezi nejzákladnější zdravotnické pomůcky používané při styku s pacientem. Vytvářejí důležitou ochrannou bariéru, která musí splňovat přísné fyzikální, bakteriální a virové testy penetrace.

Co znamená zkratka AQL (Acceptance Quality Limit) 1,5? = Až 1,5 % rukavic v krabičce může mít vadu.

 

1. RUKAVICE DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU

Lékařské rukavice se ale vyrábí z různých materiálů, jakým je latex, nitril a vinyl. Na výběr pak jsou rukavice sterilní vyšetřovací, které jsou vhodné zejména na malé zákroky, rukavice sterilní operační, vhodné spíše pro delší operační výkony a zejména pak pro operace v dutině břišní, rukavice standardní určené pro běžné operace, rukavice jemné, které se využívají hlavně tam, kde je nutná velká citlivost, rukavice drsné, pevnější pro ortopedické obory, se zdrsnělým povrchem, rukavice dvojité pro traumatologii, kde se přichází do styku s ostrými kostními úlomky a sterilní rukavice s ochranou před RTG.

1.1. Latexové rukavice:

Zajišťují nejlepší ochranu proti mikroorganismům. Latexové rukavice jsou určeny pro lékařská vyšetření, pro léčebné úkony i pro práci se septickým materiálem. Nepudrované rukavice snižují riziko infekcí. Mají snížený obsah latexových proteinů a jsou doporučeny pro osoby se sklonem k alergiím a podrážděním. Používají se při procedurách o vysokém stupni rizika infekce, jako jedny z rukavic při používání dvou párů rukavic a při práci v laboratořích.

 

1.2. Syntetické rukavice:

•   Nitrilové chrání ruce nejlépe proti chemickým látkám

•   Vinylové, jelikož nevytvářejí síťování a jsou nejvíce náchylné ke vzniku trhlinek, se doporučují již pouze tam, kde se zaměstnanec nedostává do styku s biologickým a chemickým materiálem, tedy nejsou vhodné pro použití ve zdravotnictví

•   rukavice s atestem PPE jsou určeny pro přípravu cytostatik

•   rukavice vyrobené z polyisoprenu a neoprenu volíme v případě alergických projevů na latex

 

2. Rukavice pro sterilního prostředí

Pro práci ve sterilním prostředí např. operační zákroky, některá speciální vyšetření, laboratoře atd., se používají sterilní rukavice. Zde je mimo body uvedené výše vhodné ještě rozdělit:

•   rukavice sterilní vyšetřovací – na malé zákroky na ambulanci, do 30 minut

•   rukavice sterilní operační prodloužené – pro delší operační výkony a zejména operace v dutině břišní – typicky břišní chirurgie, gynekologie

•   rukavice standardní délky – pro běžné operace

•   rukavice jemné – pro operační obory, kde je nutná velká citlivost – mikrochirurgické, oční operace apod.

•   rukavice drsné, pevnější – pro ortopedické obory, se zdrsnělým povrchem

•   rukavice dvojité – typicky traumatologie, kde se přichází do styku s ostrými kostními úlomky

•   sterilní rukavice s ochranou před RTG – při repozicích, na katetrizačních pracovištích

 

3. RUKAVICE DLE POUŽITÍ

3.1. Rukavice chirurgické:

Jsou určeny k použití při invazivních zákrocích vyžadujících sterilní podmínky. Chrání před infekcemi v podmínkách mimořádného rizika. Mají anatomický tvar s rozlišením pravé a levé dlaně. Jsou baleny v párech, do hermetického obalu, který zaručuje sterilitu do okamžiku otevření.

3.2. Rukavice diagnostické sterilní:

Diagnostické sterilní rukavice jsou určeny pro lékařská, ambulatorní a diagnostická vyšetření, terapeutické úkony a pro práci se septickým materiálem.

3.3. Rukavice vyšetřovací a ochranné:

Jsou určeny pro lékařská a ambulantní vyšetření, pro léčebné úkony i pro práci se septickým materiálem.

 

4. Ochrana podle typu rizik

4.1. Další rozdělení by mělo být dle spektra rizika, před kterým rukavice chrání. Ta můžeme členit do následujících kategorií:

•   infekční – biologický materiál

•   chemické – různé dezinfekční, mycí a jiná chemická činidla, cytostatika, RTG záření

•   mechanické – práce se zvýšeným rizikem proděravění rukavice

4.2. Pro každou kategorii je vhodný jiný typ rukavic:

•   biologický materiál: latexové rukavice, nejlépe bez pudru

•   chemický materiál, menší mechanické namáhání: nitrilové rukavice 6N (mytí endoskopu)

•   chemický materiál, větší mechanické namáhání: nitrilové rukavice 9N (dekontaminace chirurgických nástrojů)

•   cytostatika: rukavice s testy odolnosti dle jednotlivých cytostatik, s PPE certifikátem

•   RTG záření: speciální rukavice s příměsí olova nebo bismutu mechanické zesílené rukavice

Pro práci v nesterilním prostředí se používají nesterilní rukavice, dle rozdělení výše se každé činnosti přiřadí odpovídající druh.

Termín AQL – je přípustná mez jakosti: úroveň jakosti, která je nejhorším přijatelným průměrem procesu, když se ke statistické přejímce předkládá spojitá série dávek. Hodnocení kvality rukavic statistickou metodou AQL (Acceptable Quality Limit) se provádí dle ČSN ISO 2859- 1 a to v jediném ukazateli – nepropustnosti.

Údaj AQL – 1,5 na krabici rukavic znamená, že v příslušné šarži je maximálně 1,5 % rukavic, které jsou propustné, rozumějte s otvory.

Během výrobního procesu se používá prášek neboli pudr, což je kukuřičný škrob. Ten zajišťuje bezproblémové sejmutí rukavice z keramických forem. Kukuřičný škrob může napomáhat prostupování proteinu latexu do pokožky a u citlivějších jedinců způsobit alergické reakce. Proto jsou rukavice ve výrobním procesu následně omývány roztokem s obsahem chloru. Chlor způsobuje žluté zabarvení rukavic a snižuje riziko alergií.

Zdroj: MUDr. Alan Munteanu


 

MED-COMFORT® AMPri® PURA COMFORT COBALT Nitrile (cytostatic) vyšetřovací rukavice nepudrované, nesterilní - 100 ks:

- balení 100 ks  /  1 krt. je 1000 ks - jedna velikost

- cena za 100 ks: 109,- Kč

Odolnost rukavic vůči průniku cytostatik:
Normy pro stanovení hranic permeability rukavic - EN 374–3: 2003 – nespecifická
„Ochranné rukavice před chemikáliemi a mikroorganismy“ Část 3: Ustanovení o odolnosti vůči průniku chemikálií Limit je 1 µg (= 1,000 ng cm-2 min-1)


 


Menu

Nejprodávanější