SKLADEM

VLASTNÍ VÝROBA Dezinfekce - SMX HAND SANITIZER, bez aroma, alkohol - 70 %, 5000 ml (5 litrů), Baktericidní/Fungicidní/Virucidní - SMX5

399,00 Kč bez DPH (482,79 Kč včetně DPH)

Dezinfekce SMX HAND Sanitizer hygienická na bázi alkoholu 5000 ml (5 litrů) Baktericidní / Fungicidní - 1 ks:
- Biocidní přípravek typu 01 a 02 - na ruce i povrchy
- typ 01: na ruce - Baktericidní / Fungicidní / Virucidní
- typ 02: použití při dezinfekci povrchů - Baktericidní / Fungicidní / Virucidní
- Ethanol 70 % (alkohol), bez aroma pro zdravotnictví, potravinářství, farmacii, sociální služby atd.
- obsahuje Glycerin - prostředek ke zvláčnění a zjemnění pokožky
- expirace: 3 roky od data výroby
Obaly pro dezinfekci jsou POUZE ilustrativní.

Je určen k hygienické dezinfekci rukou (01) a povrchů (02) ve zdravotnických, potravinářských, sociálních, farmaceutických a mnoha jiných zařízeních.
SMX HAND Sanitizer je čirá dezinfekční tekutina - univerzální tekutý přípravek na bázi alkoholu, určený pro rychlé a bezpečné čištění rukou, pokožky. Je také vhodný na dezinfekci ploch a zařízení.

Registrace CHLAP: MZDR 23848/2020/OBP
Biocidní přípravek typu - 01 a 02

Účinné látky:
- ETHANOL - g / 100g: ethanol / ES: 200-578-6 (min. 70% v / v)
- propan-1,2,3-triol (Glycerol, glycerin) - max. 1,5 %, na zvláčnění pokožky
- Aqua
Obsahuje glycerin - prostředek vhodný ke zvláčnění a zjemnění pokožky rukou.

Fyzikální a chemické charakteristiky - POZOR HOŘLAVINA:
- barva - bezbarvý
- forma - kapalná
- bez aroma (pro účely v potravinářství a zdravotnictví)
- H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí
- expirace: 3 roky (36 měsíců) od data výroby

Balení po 1 L / na paletách - viz níže INFORMACE:


  BEZPEČNOSTNÍ LIST  SMX  ke stažení - klikněte zde

Registrace CHLAP: MZDR 23848/2020/OBP  ke stažení - klikněte zde

Expirace: 3 roky od data výroby  (viz Bezpečnostní list)


Balení po 5 L na paletě:

- počet kusů na paletě     120 x 80 cm  - 36 ks v jedné vrstvě (max. 3 vrstvy)
- počet kusů na půlpaletě   80 x 60 cm - 16 ks v jedné vrstvě (max. 2 vrstvy)
- počet kusů na čtvrtpaletě 60 x 40 cm -   8 ks v jedné vrstvě (max. 2 vrstvy)


Biocidní přípravek typu 01 a 02 - na ruce i povrchy:
- typ 01: na ruce - Baktericidní / Fungicidní / Virucidní
- typ 02: použití i při dezinfekci povrchů - Baktericidní / Fungicidní / Virucidní

Návod na použití - používá se nezředěný:
Hygienická dezinfekce: vmasírujte do suchých rukou cca 2x3ml / 30-60 sec. Před použitím elektrických přístrojů musí ruce zaschnout. Použití maximálně 10 krát denně. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

 
 
Pracovní roztok k přímému použití
Baktericidní a fungicidní účinek Přípravek ničí: Bakterie, plísně
Nezbytná doba působení
30 sec Hygienická
 
30 - 60 sekund
 
Hygienická dezinfekce rukou podle normy EN 1500
Dávkované množství
Hygienická
2 x 3 ml

Bezpečnostní upozornění: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Po zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Uchovávejte mimo dosah tepla / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Nekuřte. Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, na chladném a dobře větraném místě při teplotě do 25 ° C. Odstraňte obsah a nádobu v souladu s místními regionálními, národními a mezinárodními předpisy.


 

Název souboru Stáhnout
Dezinfekce, dávkovače, rukavice, roušky - 26_10.pdf Stáhnout
Dezinfekce, dávkovače, rukavice, roušky - 25_10.pdf Stáhnout
Dezinfekce, dávkovače, rukavice, roušky - 24_10.pdf Stáhnout
Dezinfekce, dávkovače, rukavice, roušky - 19_10.pdf Stáhnout
Dezinfekce, dávkovače, rukavice, roušky - 20_10.pdf Stáhnout
Dezinfekce, dávkovače, rukavice, roušky - 22_10.pdf Stáhnout
Dezinfekce, dávkovače, rukavice, roušky - 27_10.pdf Stáhnout
Dezinfekce, dávkovače, rukavice, roušky - 28_10 Pot-Lab-Fa-Vš-LF-Me-Vel-Ukl-Nem-Soc.sl..html Stáhnout

Menu