NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Gel antibakteriální na ruce, Baktericidní/Fungicidní/Virucidní, 2 L - Gel 2L

196,00 Kč bez DPH (237,16 Kč včetně DPH)

Gel antibakteriální na ruce, Baktericidní/Fungicidní/Virucidní 2 L
- biocidní přípravek proti - virům, bakteriím a plísním.
- s jemnou vůní citronové trávy a Tea Tree

Ničí bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV aj.

Bezoplachový antibakteriální gel s dezinfekčním účinkem. Pro každodenní účinnou dezinfekci vašich rukou. Určen pro provozy, vstupní haly, kancelářské prostory, terminály, instituce atd. Praktické a lehké balení s ukazatelem hladiny pro efektivní plnění do dávkovacích stojanů. S jemnou vůní citronové trávy a Tea Tree.

Složení - účinné látky:
- Ethanol, min. 75%
- 3% Peroxid vodíku

Hydratační látky:
- Třtinový Squalane - je vysoce zvláčňující, zvlhčující prostředek vhodný k regeneraci pokožky
- Tea Tree olej - má prokazatelné výsledky při hojení a dezinfekci drobných poranění kůže
- Glycerin - pro zvláčnění kůže
- Jemně parfemováno

Použití pro oblasti:
- zdravotnictví
- úklid. služby
- potravinářství
- dopravní prostředky atd.

Složení:
- aktivní chlór: směs kyseliny chlorné a chlornanu sodného (< 0,06%)
- chlórdioxid, chlorid sodný, voda (99,8%),

Balení - 2 L / 1 ks


POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při lékařské pomoci mějte po ruce obal se štítkem výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevystavujte teplotám nad 40 °C. Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu nebo na stránkách výrobce.


 

Název souboru Stáhnout

Menu